L'Asenzio

Komorní smíšený sbor | Praha

Koncerty 2023

18.6. 2024
Koncert české hudby

Nedávné koncerty

19.12. 19:30
Vánoční koncert

v spolupráci se sborem Subito
Soukenická 15, Praha

23.9. 17:00
Na křídlech ptáků

Moravský Krumlov, zámecká kaple

Našli jsme sbormistra!

O sboru

Jsme amatérský smíšený sbor, který působí v Praze a v současné době má 25 členů. Od svého založení v roce 1990 jsme zpívali na mnoha místech v Čechách i v zahraničí. Na počátku nás vedl Tomáš Pergel a od roku 2008 do současnosti Ludmila Bajerová, rozená Vacková. Nezaměřujeme se na interpretaci děl určitého období, ale zpíváme rozmanité skladby všech hudebních epoch a mnoha žánrů. V našem repertoáru převažují díla s duchovní tématikou, výrazné procento tvoří hudba 20. a 21. století.

Kromě zpěvu jsou důležitou součástí života našeho sboru každoroční týdenní letní soustředění za účasti rodinných příslušníků a další společné mimosborové akce. Spolupracujeme rádi na velkých projektech s dalšími pražskými i mimopražskými sbory a orchestry.

Klára Ježková

roz. Strnadová

Od dětství se věnovala hudbě. Na ZUŠ navštěvovala hodiny klavíru a sólového zpěvu. Po
dokončení Gymnázia studovala na PedF UK sbormistrovství a hudební výchovu (2001–08;
Mgr. prací Metodika dechových cvičení jako průprava pro pěvecký dech), Sbormistrovství
studovala ve třídě Jana Rozehnala a absolvovala na jaře 2006. Během studia byla členkou
ženského komorního sboru Iuventus paedagogica, který v tu dobu působil pod vedením
sbormistryně Ivany Štíbrové.

V roce 2004 začala spolupracovat jako hlasová poradkyně při Zpěváckém spolku Hlahol
v Praze, jednom z nejstarších sborových těles v České republice. Od roku 2006 zde zastává
funkci druhé sbormistryně ve spolupráci se sbormistrem a skladatelem Romanem Zdeňkem
Novákem.

Zkoušky

Zkoušíme každé úterý, kromě prázdnin. V současné době zkoušky probíhají v centru Prahy v úterý od 18:30 do 21:00 hodin.

Koncerty

Koncerty pořádáme několikrát do roka v Praze a zároveň v některém místě v Čechách a na Moravě. Občas se domluvíme na větším společném projektu s dalšími sbory. Rádi vyjedeme na zajímavý minifestival do zahraničí, pokud se koná v pěkném městě.

Nahrávky

V průběhu let jsme toho hodně nazpívali, a také něco málo nahrali.

Historie sboru

Kdysi dávno, v roce 1991 z dětského ​sboru vzniklo L´Asenzio. Někteří z nás u toho byli.

Archiv koncertů

Každý koncert je pečlivě tematicky ​naplánován a originálně ​zpropagován.

letní Soustředění

Letní soustředění je zakončením sezóny, ale zároveň zde začínáme pracovat na novém repertoáru.

Každý rok nové místo, nové zážitky. Jezdíme s rodinami. Zpěváků je sice 25, ale jinak jsme hodně velká skupina.

Kontakty

Chcete s námi zpívat?
Rádi byste nás slyšeli ve vašem městě?
Ozvěte se!